Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 15 18/06/2015
2 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 10 12/05/2015
3 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 4 06/05/2015
4 67/2014/QH13 Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ 3 26/11/2014
5 45/2013/QH13 Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai 3 29/11/2013
6 39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 59 16/11/2013
7 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG 5 18/04/2013
8 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 42/2010/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 3 15/04/2010
9 30/2009/QH12 Luật quy hoạch đô thị 3 17/06/2009
10 47/2005/QH11 Luật số 47/2005/QH11 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 11 14/06/2005
11 15/2003/QH11 Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thi đua, khen thưởng 28 26/11/2003

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thành phố Lai - Châu tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở xây dựng tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.