Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 119/2015/NĐ-CP Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ: Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 6 13/11/2015
2 117/2015/NĐ-CP Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ: Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 9 12/11/2015
3 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn thi đua, khen thưởng nghành xây dựng 116 30/10/2015
4 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng XD và bảo trì nhà ở riêng lẻ 11 30/10/2015
5 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 7 20/10/2015
6 76/2015/NĐ-CP Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 9 10/09/2015
7 85/2015/QH13 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 3 25/06/2015
8 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 19 18/06/2015
9 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 17 12/05/2015
10 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 8 06/05/2015
11 67/2014/QH13 Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ 6 26/11/2014
12 45/2013/QH13 Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai 6 29/11/2013
13 39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 197 16/11/2013
14 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG 7 18/04/2013
15 517/SXD- VP Cấp hộp thư điện tử Chính phủ để gửi, nhận thông tin 6 07/12/2012

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.