Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 10/2015/TT-BXD Thông tư v/v quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. 26 30/12/2015
2 09/2015/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 11 29/12/2015
3 119/2015/NĐ-CP Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ: Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 5 13/11/2015
4 119/2015/NĐ-CP Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ: Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 4 13/11/2015
5 117/2015/NĐ-CP Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ: Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 2 12/11/2015
6 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn thi đua, khen thưởng nghành xây dựng 7 30/10/2015
7 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng XD và bảo trì nhà ở riêng lẻ 6 30/10/2015
8 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 2 20/10/2015
9 76/2015/NĐ-CP Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 2 10/09/2015
10 85/2015/QH13 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2 25/06/2015
11 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 15 18/06/2015
12 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 11 12/05/2015
13 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 6 06/05/2015
14 67/2014/QH13 Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ 3 26/11/2014
15 45/2013/QH13 Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai 3 29/11/2013

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Email: BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn "Website Sở xây dựng tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.