Trang chủ Giới thiệu chung Ban Giám đốc

Ban Giám đốc
(Ngày đăng :16/06/2016 12:00:00 SA)

Tin liên quan

Ban Giám đốc(06/10/2014 9:40:36 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thành phố Lai - Châu tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở xây dựng tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.