Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Sở
(Ngày đăng :05/05/2017 12:00:00 SA)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Xây dựng Lai Châu

Tên giao dịch: SỞ XÂY DỰNG LAI CHÂU 
Địa Chỉ : Hương phong I - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu 
Điện thoại : 0213 3876 985 Fax: 0213 3792 385

Tin liên quan

Chức năng nhiệm vụ Sở(06/10/2014 9:38:09 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thành phố Lai - Châu tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở xây dựng tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.