Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể Chị bộ Sở Xây dựng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị
(Ngày đăng :13/01/2017 12:00:00 SA)

Ngày 13/01/2017, Sở Xây dựng Lai Châu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Sắc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Xây dựng Lai Châu.

Đồng chí Bùi Quang Sắc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở quán triệt  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Sùng Thị Sua - Cấp ủy Chi bộ - Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị

Đồng chí Hà Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng quán triệt Chương trình hành động số 12-Ctr/TTU, ngày 26/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị

 

 

Tin liên quan

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng(24/01/2018 7:01:18 SA)

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018(24/01/2018 7:16:59 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị(20/01/2017 9:39:07 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị(20/07/2016 2:45:48 CH)

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương(05/11/2014 3:50:44 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thành phố Lai - Châu tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở xây dựng tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.