Trang chủ Các phòng ban Phòng thanh tra

Phòng Thanh tra
(Ngày đăng :12/11/2014 10:47:59 SA)

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Tiến Hoàn 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng 
- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Đức Cường 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng 
- Điện thoại: 0231 3.790 570 
- Mail:

Tin liên quan

Phòng Thanh tra(12/11/2014 10:47:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thành phố Lai - Châu tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở xây dựng tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.