Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Chứng chỉ hành nghề và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
(Ngày đăng :22/09/2016 2:43:48 CH)

 A. Công tác cấp Chứng chỉ hàng nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Lai Châu

1.Công văn số 544/SXD-GĐ&QLCL, ngày 10/8/2016 của Sở Xây dựng Lai Châu về việc thực hiện các quy định của PL về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia HĐXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 I. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Từ ngày 01/9/2016 Sở Xây dựng Lai Châu triển khai cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thành phần hồ sơ, tài liệu bao gồm: 

1.Tài liệu Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (tải tại đây)

2. Quyết định số 676/QĐ-SXD, ngày 22/9/2016 của Sở Xây dựng Lai Châu về việc thành lập HĐ xét cấp Chứng chỉ năng lực HĐXD.

3. Công văn số: 696/SXD-GĐ&QLCL, ngày 27/9/2016 v/v thực hiện công tác cấp CC năng lực HĐXD cho tổ chức tham gia HĐXD trên địa bàn tỉnh LC

(Tổ chức có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, đến Văn phòng Sở Xây dựng tầng 4, nhà F, khu hợp khối tỉnh để mua hồ sơ và được hướng dẫn thực hiện)

 II. Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân

1. Tài liệu Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (tải tại đây)

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Quyết định số 688/QD-SXD, ngày 26/9/2016 của Sở Xây dựng Lai Châu về việc thành lập HĐ xét cấp CCHNHĐ xây dựng

 B. Văn bản QPPL và Quy định cấp Chứng chỉ hàng nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

1.Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

4. Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5. Quyết định số 894/QĐ-BXD, ngày 07/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề HĐ XD.

6. Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Tin liên quan

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018(14/09/2018 4:53:42 CH)

Lĩnh vực sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(10/04/2018 10:31:21 SA)

Thông báo v/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(21/03/2018 4:22:29 CH)

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12 và quý IV năm 2017(11/01/2018 8:14:00 SA)

Thông báo về việc tổ chức tập huấn các văn bản QPPL mới ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng(22/11/2017 10:50:55 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.