Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 13/2021/TT-BXD Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 51 31/08/2021
2 10/2021/TT-BXD Thông tư số 10/2021/TT-BXD, ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 63 25/08/2021
3 09/2021/TT-BXD Thông tư số 09/2021/TT-BXD, ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản... 344 16/08/2021
4 08/2021/TT-BXD Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc 58 02/08/2021
5 68/QĐ-SXD Quyết định số 68/QĐ-SXD, ngày 16/7/2021 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1,2,3,4,5,6 và quý I,II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 106 16/07/2021
6 841/TB-SXD Thông báo số 841/TB-SXD, ngày 09/7/2021 về việc sử dụng thêm mẫu con dấu (con dấu thứ 2) của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 38 09/07/2021
7 06/2021/TT-BXD Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 67 30/06/2021
8 07/2021/TT-BXD Thông tư số 07/2021/TT-BXD, ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 74 30/06/2021
9 781/TB-SXD Thông báo số 781/TB-SXD, ngày 28/6/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 70 28/06/2021
10 44/2021/TT-BTC Thông tư số 44/2021/TT-BTC, ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính về Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt 63 18/06/2021
11 702/QĐ-BXD Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 283 09/06/2021
12 02/2021/TT-BXD Thông tư số 02/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 57 19/05/2021
13 596/TB-SXD Thông báo số 596/TB-SXD, ngày 18/5/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 62 18/05/2021
14 33/QĐ-SXD Quyết định số 33/QĐ-SXD, ngày 11/5/2021 về Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 426 11/05/2021
15 488/TB-SXD Thông báo số 488/TB-SXD, ngày 23/4/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 62 23/04/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.