Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1148/TB-SXD Thông báo số 1148/TB-SXD, ngày 22/9/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD 62 22/09/2021
2 2249/STNMT-MTK Công văn số 2249/STNMT-MTK, ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 3 20/09/2021
3 1127/SXD-KT&VLXD 1127/SXD-KT&VLXD, ngày 17/09/2021 về việc phối hợp khảo sát, cung cấp thông tin công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 32 17/09/2021
4 14/2021/TT-BXD Thông tư số 14/2021/TT-BXD, ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 594 08/09/2021
5 11/2021/TT-BXD Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 86 31/08/2021
6 12/2021/TT-BXD Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng 85 31/08/2021
7 13/2021/TT-BXD Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 55 31/08/2021
8 10/2021/TT-BXD Thông tư số 10/2021/TT-BXD, ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 69 25/08/2021
9 09/2021/TT-BXD Thông tư số 09/2021/TT-BXD, ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản... 356 16/08/2021
10 08/2021/TT-BXD Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc 62 02/08/2021
11 68/QĐ-SXD Quyết định số 68/QĐ-SXD, ngày 16/7/2021 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1,2,3,4,5,6 và quý I,II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 144 16/07/2021
12 841/TB-SXD Thông báo số 841/TB-SXD, ngày 09/7/2021 về việc sử dụng thêm mẫu con dấu (con dấu thứ 2) của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 48 09/07/2021
13 06/2021/TT-BXD Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 71 30/06/2021
14 07/2021/TT-BXD Thông tư số 07/2021/TT-BXD, ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 107 30/06/2021
15 781/TB-SXD Thông báo số 781/TB-SXD, ngày 28/6/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 72 28/06/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.