Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn Số 04 - HD/BTG, ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ban Tuyên giáo về việc Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương. 
Ngày 27 tháng 8 năm 2014, Sở Xây dựng Lai Châu phối hợp cùng Ban Quản lý xây dựng các công trình của tỉnh tổ chức  Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.
 Theo: Mạnh Cường

Ngày 18 tháng 7 năm 2013, Sở Xây dựng Lai Châu đã tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 09-HDUBKTTW, ngày 06/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Quy định số 181-QĐ-TW; Phổ biến quán triệt Quyết định số 1319, ngày 10/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quyết định ban hành về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.