Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn thi đua, khen thưởng nghành xây dựng 126 30/10/2015
2 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng XD và bảo trì nhà ở riêng lẻ 20 30/10/2015
3 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 9 20/10/2015
4 76/2015/NĐ-CP Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 15 10/09/2015
5 85/2015/QH13 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 6 25/06/2015
6 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 21 18/06/2015
7 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 24 12/05/2015
8 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 11 06/05/2015
9 67/2014/QH13 Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ 10 26/11/2014
10 45/2013/QH13 Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai 8 29/11/2013
11 39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 202 16/11/2013
12 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG 10 18/04/2013
13 517/SXD- VP Cấp hộp thư điện tử Chính phủ để gửi, nhận thông tin 9 07/12/2012
14 30c/NQ-CP Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 4 08/11/2011
15 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 42/2010/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 8 15/04/2010

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.