Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 15/2021/NĐ-CP Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 68 03/03/2021
2 13/2021/NĐ-CP Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, ngày 01/3/2021 của Chính phủ về Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 26 01/03/2021
3 169/SXD-CCGĐXD Công văn số 169/SXD-CCGĐXD, ngày 18/02/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công XD và bảo chì công trình xây dựng 78 18/02/2021
4 168/SXD-KT&VLXD Công văn số 168/SXD-KT&VLXD, ngày 17/02/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 76 17/02/2021
5 10/2021/NĐ-CP Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 76 09/02/2021
6 06/2021/NĐ-CP Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 74 26/01/2021
7 82/QĐ-UBND Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu vè ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 149 22/01/2021
8 37/TB-SXD Thông báo số 37/TB-SXD, ngày 13/01/2020 về việc tạm dừng sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 59 13/01/2021
9 22/KH-SXD Kế hoạch số 22/KH-SXD, ngày 08/01/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 của Sở Xây dựng Lai Châu 39 08/01/2021
10 phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” 16 06/01/2021
11 1558/TB-SXD Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 23 31/12/2020
12 1539/TB-SXD Thông báo số 1539/TB-SXD, ngày 29/12/2020 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 38 29/12/2020
13 109/QĐ-SXD Quyết định số 109/QĐ-SXD, ngày 25/12/2020 về việc Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10,11,12 và quý IV năm 2020 99 25/12/2020
14 1803/QĐ-UBND Quyết định số 1803/QĐ-UBND, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 15 21/12/2020
15 1395/TB-SXD Thông báo số 1395/TB-SXD, ngày 27/11/2020 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 49 27/11/2020

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.