Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 68/QĐ-SXD Quyết định số 68/QĐ-SXD, ngày 16/7/2021 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1,2,3,4,5,6 và quý I,II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 16/07/2021
2 841/TB-SXD Thông báo số 841/TB-SXD, ngày 09/7/2021 về việc sử dụng thêm mẫu con dấu (con dấu thứ 2) của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 13 09/07/2021
3 06/2021/TT-BXD Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 20 30/06/2021
4 781/TB-SXD Thông báo số 781/TB-SXD, ngày 28/6/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 39 28/06/2021
5 44/2021/TT-BTC Thông tư số 44/2021/TT-BTC, ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính về Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt 5 18/06/2021
6 702/QĐ-BXD Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 137 09/06/2021
7 596/TB-SXD Thông báo số 596/TB-SXD, ngày 18/5/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 44 18/05/2021
8 33/QĐ-SXD Quyết định số 33/QĐ-SXD, ngày 11/5/2021 về Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 203 11/05/2021
9 488/TB-SXD Thông báo số 488/TB-SXD, ngày 23/4/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 49 23/04/2021
10 29/QĐ-SXD Quyết định số 29/QĐ-SXD, ngày 15/4/2021 về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 519 15/04/2021
11 396/SXD-QLXD Công văn số 396/SXD-QLXD, ngày 06/04/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 79 06/04/2021
12 30/2021/NĐ-CP Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 24 26/03/2021
13 08/CT-TTg Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng 100 26/03/2021
14 361/TB-SXD Thông báo số 361/TB-SXD, ngày 26/3/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 44 26/03/2021
15 Chuyển đổi số 22 22/03/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.