Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 510/QĐ-BXD Quyết định số 510/QĐ-BXD, ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về công bố Suât vốn đầu tư công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 34 19/05/2023
2 03/2023/TT-BXD Thông tư số 03/2023/TT-BXD, ngày 28/4/2023 về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của... 2 28/04/2023
3 38/QĐ-SXD Quyết định số 38/QĐ-SXD, ngày 12/4/2023 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2023 31 12/04/2023
4 510/QĐ-UBND Quyết định số 510/QĐ-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 31/03/2023
5 430/QĐ-UBND Quyết định số 430/QĐ-UBND, ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 2 13/03/2023
6 267/SKHCN-TĐC Công văn số 267/SKHCN-TĐC, ngày 13/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch, xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở 5 13/03/2023
7 02/2023/TT-BXD Thông tư số 02/2023/TT-BXD, ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng 75 03/03/2023
8 54/2022/QĐ-UBND Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 12 30/12/2022
9 51/2022/QĐ-UBND Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 37 30/12/2022
10 50/2022/QĐ-UBND Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 1 30/12/2022
11 118/QĐ-SXD Quyết định số 118/QĐ-SXD, ngày 26/12/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2022 61 26/12/2022
12 01 Tài liệu Hội nghị trực tuyến Đô thị toàn quốc năm 2022 (ngày 30/11/2022) 63 29/11/2022
13 2069/TB-SXD Thông báo số 2069/TB-SXD, ngày 26/11/2022 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 37 26/11/2022
14 88/QĐ-SXD Quyết định số 88/QĐ-SXD, ngày 14/9/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 75 14/10/2022
15 82/QĐ-SXD Quyết định số 82/QĐ-SXD, ngày 20/9/2022 về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 348 20/09/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.