Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 82/QĐ-SXD Quyết định số 82/QĐ-SXD, ngày 02/8/2023 của Sở Xây dựng về ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 20 02/08/2023
2 84/QĐ-SXD Quyết định số 84/QĐ-SXD, ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 124 02/08/2023
3 993/TB-SXD Thông báo số 993/TB-SXD, ngày 19/7/2023 về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 22 19/07/2023
4 73/QĐ-SXD Quyết định số 73/QĐ-SXD, ngày 11/7/2023 về công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2023 38 11/07/2023
5 04/2023/TT-BXD Thông tư số 04/2023/TT-BXD, ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 22 30/06/2023
6 Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến 3 29/06/2023
7 13/2023/QĐ-UBND Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND, ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu 9 26/06/2023
8 38/2023/NĐ-CP Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 20 24/06/2023
9 35/2023/NĐ-CP Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 4 20/06/2023
10 510/QĐ-BXD Quyết định số 510/QĐ-BXD, ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về công bố Suât vốn đầu tư công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 173 19/05/2023
11 03/2023/TT-BXD Thông tư số 03/2023/TT-BXD, ngày 28/4/2023 về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của... 6 28/04/2023
12 38/QĐ-SXD Quyết định số 38/QĐ-SXD, ngày 12/4/2023 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2023 45 12/04/2023
13 510/QĐ-UBND Quyết định số 510/QĐ-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 31/03/2023
14 430/QĐ-UBND Quyết định số 430/QĐ-UBND, ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 4 13/03/2023
15 267/SKHCN-TĐC Công văn số 267/SKHCN-TĐC, ngày 13/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch, xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở 8 13/03/2023

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.