Trang chủ Báo giá Vật liệu

Báo giá năm 2008
(Ngày đăng :12/11/2014 11:28:32 SA)

STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

1

Thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 12 năm 2008, ban hành kèm theo Thông báo liên sở số 56/TBLS/TC-XD ngày 16/01/2009 của liên sở Tài chính và Xây dựng.

16-01-2009

download

2

Thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9+10 năm 2008 ban hành kèm theo Thông báo số 382/TBLS/TC-XD ngày 13/11/2008 của liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu.

13-11-2008

download

3

Thông báo giá vật liệu xây dựng từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 08 năm 2008 ban hành kèm theo Thông báo số 15/TBLS/TC-XD ngày 06/8/2008 của liên sở Tài chính-Xây dựng tỉnh Lai Châu

06-08-2008

download

4

Thông báo giá vật liệu xây dựng bổ sung Quý II năm 2008 ban hành kèm theo Thông báo số 13/SXD-TBVLXD ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng Lai Châu

08-07-2008

download

5

Thông báo giá vật liệu Quý II năm 2008 ban hành kèm theo Thông báo giá số 09/SXD-TBGVL ngày 21 tháng 5 năm 2008

21-05-2008

download

6

Thông báo giá vật liệu xây dựng bổ sung quý I năm 2008 kèm theo thông báo số 07/SXD-TBGVL ngày 19 tháng 3 năm 2008.

19-03-2008

download

7

Thông báo giá vật liệu xây dựng bổ sung quý I năm 2008 kèm theo thông báo số 05/SXD-TBGVL ngày 29 tháng 02 năm 2008.

29-02-2008

download

8

Thông báo giá quý I năm 2008 ban hành kèm theo Thông báo số 03/SXD-TBGVL ngày 01 tháng 02 năm 2008

01-02-2008

download

Tin liên quan

Báo giá năm 2020(03/01/2020 2:51:59 CH)

Báo giá năm 2019(13/02/2019 8:17:26 SA)

Báo giá năm 2018(08/02/2018 2:27:59 CH)

Báo giá năm 2017(13/02/2017 2:30:02 CH)

Báo giá năm 2016(30/06/2016 1:29:57 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.