Trang chủ Báo giá Vật liệu

Báo giá năm 2009
(Ngày đăng :12/11/2014 11:27:54 SA)

STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

1

Biểu phụ lục: Giá VLXD tháng 5 + 6 năm 2009 ban hành kèm theo Thông báo liên sở số 287/TBLS/TC-XD ngày 03 tháng 7 năm 2009

03-07-2009

download

2

Thông báo liên sở số 287/TBLS/TC-XD ngày 03/7/2009 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 + 6 năm 2009.

03-07-2009

download

3

Biểu Phụ lục: Giá VLXD tháng 4 năm 2009 ban hành kèm theo thông báo số 139/TBLS/TC-XD ngày 12/5/2009 của liên sở: Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu)

12-05-2009

download

4

Thông báo liên sở số 139/TBLS/TC-XD ngày 12/5/2009 của liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2009.

12-05-2009

download

5

Báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 3 năm 2009, ban hành kèm theo Thông báo liên sở số 102/TBLS/TC-XD ngày 07/4/2009 của liên sở Tài chính - Xây dựng

07-04-2009

download

6

Thông báo liên sở số 82/TBLS/TC-XD ngày 13/3/2009 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1+2 năm 2009.

13-03-2009

download

7

Báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 1+2 năm 2009, ban hành kèm theo Thông báo liên sở số 82/TBLS/TC-XD ngày 13/3/2009 của liên sở Tài chính và Xây dựng tỉnh Lai Châu.

13-03-2009

download

Tin liên quan

Báo giá năm 2020(03/01/2020 2:51:59 CH)

Báo giá năm 2019(13/02/2019 8:17:26 SA)

Báo giá năm 2018(08/02/2018 2:27:59 CH)

Báo giá năm 2017(13/02/2017 2:30:02 CH)

Báo giá năm 2016(30/06/2016 1:29:57 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.