Trang chủ Báo giá Vật liệu

Báo giá năm 2010
(Ngày đăng :12/11/2014 11:27:29 SA)

STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

1

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 587/TBLS/TC-XD ngày 28/12/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

28-12-2010

download

2

Thông báo giá số 587/TBLS/TC-XD ngày 28/12/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2010.

28-12-2010

download

3

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 538/TBLS/TC-XD ngày 06/12/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

06-12-2010

download

4

Thông báo giá số 538/TBLS/TC-XD ngày 06/12/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 11năm 2010.

06-12-2010

download

5

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 469/TBLS/TC-XD ngày 03/11/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

03-11-2010

download

6

Thông báo giá số 469/TBLS/TC-XD ngày 03/11/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2010.

03-11-2010

download

7

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 386/TBLS/TC-XD ngày 06/10/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

06-10-2010

download

8

Thông báo giá số 386/TBLS/TC-XD ngày 06/10/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2010.

06-10-2010

download

9

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 325/TBLS/TC-XD ngày 08/9/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

08-09-2010

download

10

Thông báo giá số 325/TBLS/TC-XD ngày 08/9/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2010.

08-09-2010

download

11

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 253/TBLS/TC-XD ngày 02/8/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

02-08-2010

download

12

Thông báo giá số 253/TBLS/TC-XD ngày 02/8/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2010.

02-08-2010

download

13

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 220/TBLS/TC-XD ngày 05/7/2010 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

05-07-2010

download

14

Thông báo giá số 220/TBLS/TC-XD ngày 05/7/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2010.

05-07-2010

download

15

Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo số 176/TBLS/TC-XD ngày 28/5/2010 (tháng 5).

28-05-2010

download

16

Thông báo liên sở số 176/TBLS/TC-XD, ngày 28/5/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5/2010.

28-05-2010

download

17

Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo số 122/TBLS/TC-XD ngày 28/4/2010 (tháng 4).

28-04-2010

download

18

Thông báo liên sở số 122/TBLS/TC-XD, ngày 28/4/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4/2010.

24-04-2010

download

19

Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo số 64/TBLS/TC-XD ngày 25/3/2010 (tháng 2+3).

25-03-2010

download

20

Thông báo liên sở số 64/TBLS/TC-XD, ngày 25/3/2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2+3/2010.

25-03-2010

download

Tin liên quan

Báo giá năm 2020(03/01/2020 2:51:59 CH)

Báo giá năm 2019(13/02/2019 8:17:26 SA)

Báo giá năm 2018(08/02/2018 2:27:59 CH)

Báo giá năm 2017(13/02/2017 2:30:02 CH)

Báo giá năm 2016(30/06/2016 1:29:57 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.