Trang chủ Báo giá Vật liệu

Báo giá năm 2012
(Ngày đăng :12/11/2014 11:26:42 SA)

STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

1

Thông báo số 410/TBLS-TC_XD, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 12 năm 2012

27-12-2012

download

2

Phụ lục kèm theo Thông báo số 410/TBLS-TC_XD, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 12 năm 2012

27-12-2012

download

3

Phụ lục kèm theo Thông báo số 320/TBLS-TC_XD, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 11 năm 2012

30-11-2012

download

4

Thông báo số 320/TBLS-TC_XD, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 11 năm 2012

30-11-2012

download

5

Phụ lục kèm theo Thông báo số 281/TBLS-TC_XD, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 10 năm 2012

31-10-2012

download

6

Thông báo số 281/TBLS-TC_XD, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 10 năm 2012

31-10-2012

download

7

Thông báo số 268/TBLS-TC_XD, ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 9 năm 2012

02-10-2012

download

8

Phụ lục kèm theo Thông báo số 268/TBLS-TC-XD, ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 8 năm 2012

02-10-2012

download

9

Thông báo số 249/TBLS-TC_XD, ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 8 năm 2012

06-09-2012

download

10

Phụ lục kèm theo báo giá 249/TBLS-TC-XD, ngày 6 tháng 9 năm 2012

06-09-2012

download

11

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 117/TBLS/TC-XD ngày 30/7/2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng.

30-07-2012

download

12

Thông báo giá số 117/TBLS/TC-XD ngày 30/7/2012 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về việc thông báo giá VLXD lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 20112

30-07-2012

download

13

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 99/TBLS/TC-XD ngày 26/4/2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng

26-04-0012

download

14

thông báo giá số 99/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên sở Tài chính - Xây dựng V/v thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 4 năm 2012

26-04-0012

download

15

Phụ lục kèm theo Thông báo giá số 46/TBLS/TC-XD ngày 29/02/2012 của Liên sở Tài chính - Xây dựng

29-02-0012

download

16

Thông báo giá số 46/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên sở Tài chính - Xây dựng V/v Thông báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 1+2 năm 2012

29-02-0012

download

 

Tin liên quan

Báo giá năm 2020(03/01/2020 2:51:59 CH)

Báo giá năm 2019(13/02/2019 8:17:26 SA)

Báo giá năm 2018(08/02/2018 2:27:59 CH)

Báo giá năm 2017(13/02/2017 2:30:02 CH)

Báo giá năm 2016(30/06/2016 1:29:57 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.