Trang chủ Báo giá Vật liệu

Báo giá năm 2013
(Ngày đăng :12/11/2014 11:25:39 SA)

STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

1

Thông báo số: 540/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

26-12-2013

download

2

Phụ lục kèm theo thông báo số: 540/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

26-12-2013

download

3

Thông báo số 477/TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 11 năm 2013

25-11-2013

download

4

Phụ lục kèm theo thông báo số: 477/TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 10 năm 2013

25-11-2013

download

5

Thông báo số: 394 /TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 10 năm 2013

25-10-2013

download

6

Phụ lục kèm theo thông báo số: 394 /TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 10 năm 2013

25-10-2013

download

7

Thông báo số 359/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 9 năm 2013

26-09-0013

download

8

Phụ lục theo Thông báo số 359/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 9 năm 2013

26-09-0013

download

9

Phụ lục theo Thông báo số 319/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 8 năm 2013

26-08-0013

download

10

Thông báo số 319/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 8 năm 2013

26-08-0013

download

11

Phụ lục theo Thông báo số 287/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 7 năm 2013

26-07-0013

download

12

Thông báo số 287/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 7 năm 2013

26-07-0013

download

13

Thông báo số 246/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 6 năm 2013

26-06-0013

download

14

Phụ lục theo Thông báo số 246/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 6 năm 2013

26-06-0013

download

15

Phụ lục kèm theo Thông báo số 123 /TBLS-TC-XD ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 5 năm 2013

24-05-0013

download

16

Thông báo số /TBLS-TC-XD ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng năm 2013

24-05-0013

download

17

Phụ lục kèm theo Thông báo số 104/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 4 năm 2013

26-04-0013

download

18

Thông báo số 104/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 4 năm 2013

26-04-0013

download

19

Phụ lục kèm theo Thông báo số 84/TBLS-TC-XD ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 2 và tháng 3 năm 2013

28-03-0013

download

20

Thông báo số 84/TBLS-TC-XD ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 2 và tháng 3 năm 2013

28-03-0013

download

Tin liên quan

Báo giá năm 2020(03/01/2020 2:51:59 CH)

Báo giá năm 2019(13/02/2019 8:17:26 SA)

Báo giá năm 2018(08/02/2018 2:27:59 CH)

Báo giá năm 2017(13/02/2017 2:30:02 CH)

Báo giá năm 2016(30/06/2016 1:29:57 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.