Trang chủ Báo giá Vật liệu

Báo giá năm 2014
(Ngày đăng :12/11/2014 11:15:36 SA)

STT

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Download

1

Thông báo giá vật liệu xây dựng Lai Châu tháng 10 năm 2014

29-10-2014

download

2

Thông báo giá vật liệu xây dựng Lai Châu tháng 9 năm 2014

29-09-2014

download

3

Thông báo số: 513/TBLS-TC-XD ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

27-08-2014

download

4

Thông báo số: 444/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

29-07-0014

download

5

Phụ lục kèm theo Thông báo số: 369 /TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

26-06-0014

download

6

Thông báo số: 369 /TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

26-06-0014

download

7

Phụ lục kèm theo Thông báo số: 196 /TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

29-05-0014

download

8

Thông báo số: 196 /TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

29-05-2014

download

9

Phụ lục kèm theo Thông báo số: 138 /TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

29-04-0014

download

10

Thông báo số: 138 /TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

29-04-0014

download

11

Thông báo số: 104 /TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

25-03-0014

download

12

Phụ lục kèm theo Thông báo số: 104 /TBLS-TC-XD ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

25-03-0014

download

13

Thông báo số: 73 /TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

26-02-2014

download

14

Phụ lục kèm theo thông báo số: 73 /TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

26-02-2014

download

15

Thông báo số: 49 /TBLS-TC-XD ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

23-01-2014

download

16

Phụ lục kèm theo thông báo số: 49 /TBLS-TC-XD ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu

23-01-2014

download

Tin liên quan

Báo giá năm 2020(03/01/2020 2:51:59 CH)

Báo giá năm 2019(13/02/2019 8:17:26 SA)

Báo giá năm 2018(08/02/2018 2:27:59 CH)

Báo giá năm 2017(13/02/2017 2:30:02 CH)

Báo giá năm 2016(30/06/2016 1:29:57 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.