Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể Chi bộ Sở Xây dựng

Đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Ngày đăng :18/05/2020 12:00:00 SA)

Chiều ngày 15/5/2020, Chi bộ Sở Xây dựng Lai Châu tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bước vào kỷ nguyên số đặt ra cho đất nước, tỉnh ta những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đã đạt được những kết quả tốt đẹp, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng với tinh thần dân chủ, đoàn kết và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ trong nhiệm kỳ qua chi bộ Sở Xây dựng đã lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đạt 8/8 nhiệm vụ, trong đó vượt chỉ tiêu 3/8 nhiệm vụ.

Bám sát các chủ trương, nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chi ủy, các tổ đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng quần chúng tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác quản l‎ý, kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nghị quyết của chi bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; các phong trào thi đua trong chi bộ không ngừng được đẩy mạnh; đời sống của cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ từng bước ổn định, nâng lên; việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ dần đi vào nền nếp đảm bảo các nội dung, trình tự theo quy định. Tuy vậy, bên cạnh sự cố gắng và những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua hoạt động của chi bộ vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế.

Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ:

Một là: Tập trung kiểm điểm, phân tích, đánh giá trung thực, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là: Sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có uy tín, có khả năng quy tụ bầu vào Ban Chi ủy, bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bốn là: Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Lê Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đảng viên Chi bộ biểu quyết tại Hội nghị

Đảng viên Chi bộ Sở Xây dựng bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu Ban Chi ủy Sở Xây dựng Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025:
- Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư
- Đồng chí Sùng Thị Sua - Phó Bí thư
- Đồng chí Nguyễn Thái Lực - Chi ủy viên
- Đồng chí Trần Huy Quang - Chi ủy viên
- Đồng chí Lê Nhật Thăng - Chi ủy viên

Ban Chi ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra./.

Tin liên quan

hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy(08/11/2021 11:13:00 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/12/2020 10:16:11 CH)

Đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/05/2020 7:58:49 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng(30/07/2018 2:44:20 CH)

Lế kết nạp đảng viên(03/07/2018 8:57:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.