Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể Chi bộ Sở Xây dựng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Ngày đăng :26/12/2020 12:00:00 SA)

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 25/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 26/12/2020, Chi bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Sùng Thị Sua - Phó Bí thư - Phó Giám đốc, cùng các đồng chí trong cấp ủy, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng.

Đồng chí Sùng Thị Sua - Phó Bí thư - Phó Giám đốc quán triệt nội dung Hội nghị

Đồng chí Đinh Xuân Trường –Trưởng ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt đã giúp công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nắm bắt được các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể:

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, chủ đề Đại hội, những điểm mới, những quan điểm chỉ đạo và chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Cũng tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã tập trung thảo luận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của sở, của ngành và thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Sở.

Sau Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở sẽ xây dựng kế hoạch và viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Tin liên quan

hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy(08/11/2021 11:13:00 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/12/2020 10:16:11 CH)

Đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/05/2020 7:58:49 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng(30/07/2018 2:44:20 CH)

Lế kết nạp đảng viên(03/07/2018 8:57:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.