Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể Chi bộ Sở Xây dựng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng
(Ngày đăng :24/07/2018 12:00:00 SA)

Thực hiện Kế hoạch Số 49-KH/ĐUK, ngày 09/07/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu về tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Ngày 24/7/2018, tại Hội trường Sở Xây dựng, Chi bộ Sở Xây dựng Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Sắc - Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức Sở Xây dựng.

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, công nhân viên chức Sở Xây dựng đã nắm được các nội dung trọng tâm của các Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 06/6/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Quang Sắc - Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung Hội nghị 

Đồng chí Hà Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Ủy viên Chi bộ Sở Xây dựng quán triệt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"

Đồng chí Sùng Thị Sua - Ủy viên Chi bộ Sở Xây dựng quán triệt nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

Tin liên quan

hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy(08/11/2021 11:13:00 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/12/2020 10:16:11 CH)

Đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/05/2020 7:58:49 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng(30/07/2018 2:44:20 CH)

Lế kết nạp đảng viên(03/07/2018 8:57:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.