Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể Chi bộ Sở Xây dựng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị
(Ngày đăng :13/01/2017 12:00:00 SA)

Ngày 13/01/2017, Sở Xây dựng Lai Châu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Sắc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Xây dựng Lai Châu.

Đồng chí Bùi Quang Sắc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở quán triệt  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Sùng Thị Sua - Cấp ủy Chi bộ - Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị

Đồng chí Hà Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng quán triệt Chương trình hành động số 12-Ctr/TTU, ngày 26/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị

 

 

Tin liên quan

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/12/2020 10:16:11 CH)

Đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/05/2020 7:58:49 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng(30/07/2018 2:44:20 CH)

Lế kết nạp đảng viên(03/07/2018 8:57:10 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng(24/01/2018 7:01:18 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.