Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể Chi bộ Sở Xây dựng

Ngày Pháp luật
(Ngày đăng :05/11/2014 3:50:07 CH)

Đ/c Hà Thị Mai – Phó Bí thư chi bộ quán triệt lại Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 11/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại “Ngày Pháp luật” Sở Xây dựng tháng 7/2014, cấp ủy chi bộ Sở Xây dựng đã quán triệt lại đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc chi bộ quản lý Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm để đảng viên thực hiện; công chức, viên chức không là đảng viên biết để giám sát quá trình chấp hành Quy định của đảng viên.

 Theo: Mạnh Cường

Tin liên quan

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/12/2020 10:16:11 CH)

Đại hội chi bộ Sở Xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/05/2020 7:58:49 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng(30/07/2018 2:44:20 CH)

Lế kết nạp đảng viên(03/07/2018 8:57:10 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng(24/01/2018 7:01:18 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.