Trang chủ Giới thiệu chung GIỚI THIỆU

Chức năng-nhiệm vụ
(Ngày đăng :12/11/2014 10:47:13 SA)

  1.  Ban hành kèm theo QĐ số 08/QĐ-SXD, ngày 31/3/2009 của SXD về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng

a) Về  xây dựng:

6.1. Tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo theo phân cấp: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;

b) Vật liệu xây dựng:

6.2. Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

6.3. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

6.4. Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

6.5. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

6.6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

6.7. Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

6.8. Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

6.9. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

c) Kinh tế xây dựng:

6.9. Đơn giá xây dựng: Quản lý và xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương, phối kết hợp với Sở Tài chính - Vật giá quản lý thông báo giá vật liệu xây dựng tháng, quý.

6.10. Thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng: Thẩm định đơn giá đền bù nhà và vật kiến trúc đối với các dự án có đền bù giải toả.

6.11. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách của chuyên ngành về kế hoạch, kinh tế xây dựng.

d) Công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo:

6.12. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

e) Công tác quản lý doanh nghiệp:

6.13. Quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch hoạt động sản xuất và kinh doanh đối với các doanh nghiệp thuộc chuyên ngành.

6.14. Quản lý tài chính doanh nghiệp.

6.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở.

 

Tin liên quan

Chức năng-nhiệm vụ(12/11/2014 10:47:13 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.