Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Chứng chỉ hành nghề và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
(Ngày đăng :01/07/2020 12:00:00 SA)

 A. Công tác cấp Chứng chỉ hàng nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Lai Châu

1.Công văn số 544/SXD-GĐ&QLCL, ngày 10/8/2016 của Sở Xây dựng Lai Châu về việc thực hiện các quy định của PL về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia HĐXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Từ ngày 01/9/2016 Sở Xây dựng Lai Châu triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thành phần hồ sơ, tài liệu bao gồm:

 I. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

1.Tài liệu Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (tải tại đây)

2. Danh sách lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

 II. Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân

1. Tài liệu Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (tải tại đây)

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

(Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng, đến Trung tâm phục vụ hành chính công được hướng dẫn thực hiện)

B. Văn bản QPPL và Quy định cấp Chứng chỉ hàng nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

1.Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

5. Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

6. Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Tin liên quan

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(19/01/2021 3:24:34 CH)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật(28/12/2020 9:42:25 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch(18/12/2020 4:32:27 CH)

Tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lai Châu về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961(06/07/2020 4:29:08 CH)

Sở Xây dựng Lai Châu có tân Giám đốc(06/07/2020 3:44:20 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.