Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình, đơn giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :06/10/2014 9:52:13 SA)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu tại Tờ trình số 631 a/TTr-SXD ngày 08/12/2013, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu gồm: Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt; Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát; Đơn giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Dowload tại đây.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Kinh tế - Sở Xây dựng Lai Châu

Số điện thoại: 02313 876 607

Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
 Theo: Mạnh Cường

Tin liên quan

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(19/01/2021 3:24:34 CH)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật(28/12/2020 9:42:25 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch(18/12/2020 4:32:27 CH)

Tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lai Châu về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961(06/07/2020 4:29:08 CH)

Sở Xây dựng Lai Châu có tân Giám đốc(06/07/2020 3:44:20 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.