Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Hội nghị tổng kết ngành xây dựng Lai Châu
(Ngày đăng :06/10/2014 9:49:15 SA)

Ngày 22 tháng 01 năm 2014, tại Sở Xây dựng Lai Châu đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Tới dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo, trưởng phó phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; Các Ban Quản lý, phòng Công thương huyện, thị xã; Các Công ty, doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở đã khẳng định "Trong năm 2013, Sở Xây dựng đã  làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, có sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo Sở và các phòng ban, đơn vị trực thuộc; tổ chức duy trì thực hiện chức năng  nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hiệu quả, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, CNVC được bổ sung về số lượng, hoàn thiện về năng lực thực hiện nhiệm vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, từng bước có những chuyển biến so với những năm trước".

Cũng tại Hội nghị đồng chí Bùi Quang Sắc cũng khẳng định một lần nữa các thành tích đã đạt được trong năm 2013 của đơn vị, "trong năm 2014 khắc phục dứt điểm có hiệu quả những tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và sau kiểm điểm toàn đơn vị; thực hiện tốt việc xây dựng Đề án cơ cấu, vị trí việc làm công chức, viên chức theo hướng dẫn và chỉ đạo của UBND tỉnh; bố trí thời gian đào tạo tập huấn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng điều hành cho CBCCVC trong cơ quan, nhất là các trưởng phó phòng trong kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt; quan tâm hơn nữa đến đời sống của công chức, viên chức; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tại cơ quan. Thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 65-KL/TW; thống nhất với các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hợp đến nội dung công việc có tính chất phối hợp; sửa đổi Đề án "Cải cách hành chính theo cơ chế một của" cho phù hợp với thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại địa phương; Rà soát hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chuyên ngành, để triển khai sâu sát hơn trong thực hiện nhiệm vụ...."

Vinh danh các tập thể cá nhân Ban Quản lý, phòng Công thương huyện, thị xã; Công ty, doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Khắc Hưng đã đọc Quyết định tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu cho 60 tập thể và 413 cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2013.

 Theo: Mạnh Cường

Tin liên quan

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(19/01/2021 3:24:34 CH)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật(28/12/2020 9:42:25 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch(18/12/2020 4:32:27 CH)

Tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lai Châu về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961(06/07/2020 4:29:08 CH)

Sở Xây dựng Lai Châu có tân Giám đốc(06/07/2020 3:44:20 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.