Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII
(Ngày đăng :27/12/2016 12:00:00 SA)

Ngày 27/12/2016, Sở Xây dựng Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Sắc, Tỉnh  ủy viên-Bí thư Chi bộ-Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở. 

Tại Hội nghị các đảng viên, công chức, viên chức của Sở đã được quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020”; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 01-KL/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/7/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhằm đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp đến năm 2020… và triển khai Kế hoạch của chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thông qua Hội nghị giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở nắm vững những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi các nghị quyết, đề án, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Qua đó, tạo sự đồng thuật, thống nhất ý chí và hành động trong toàn chi bộ, cơ quan; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mọi hoạt động, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

 

Tài liệu: Quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII

 

Tin liên quan

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(19/01/2021 3:24:34 CH)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật(28/12/2020 9:42:25 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch(18/12/2020 4:32:27 CH)

Tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lai Châu về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961(06/07/2020 4:29:08 CH)

Sở Xây dựng Lai Châu có tân Giám đốc(06/07/2020 3:44:20 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.