Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Tong hop nang luc tu van 2013
(Ngày đăng :17/03/2014 12:00:00 SA)

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; 
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD, ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu; 
Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-SXD ngày 13/12/2013 của Sở Xây dựng thành lập tổ kiểm tra năng lực hoạt động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013 và Thông báo số 775/TB-SXD ngày 13/12/2013 thông báo kế hoạch kiểm tra 

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013 như sau:

          1. Tổng số đơn vị đăng ký hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu là   113 đơn vị, trong đó:

-Tổng số đơn vị đủ điều kiện hoạt động: 68 đơn vị.

- Tổng số đơn vị không đủ điều kiện hoạt động: 45 đơn vị.

2. Tổng số đơn vị ngoại tỉnh đăng ký hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu: 13 đơn vị.

(Có bảng đánh giá chi tiết kèm theo)

            3. Tất cả các đơn vị tư vấn có đăng ký hoạt động tư vấn tại tỉnh Lai Châu nhưng không gửi hồ sơ năng lực để đánh giá, không có tên trong danh sách các đơn vị tư vấn đủ điều kiện hoạt động tại Thông báo này là các đơn vị chưa đủ điều kiện năng lực để hoạt động tư vấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

            4. Các đơn vị tư vấn ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu, phải gửi hồ sơ năng lực về Sở Xây dựng để kiểm tra trước khi tham gia vào hoạt động tư vấn. Các chủ đầu tư chỉ lựa chọn các đơn vị tư vấn ngoài tỉnh khi có thông báo đủ điều kiện năng lực của Sở Xây dựng.

            5. Đề nghị các cơ quan thẩm định dự án, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán, Kho bạc nhà nước, các Chủ đầu tư chỉ lựa chọn các đơn vị tư vấn đảm bảo điều kiện năng lực thực hiện dự án phù hợp với quy mô và cấp công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi ký hợp đồng, chủ đầu tư phải kiểm tra lại năng lực của các đơn vị theo quy định.

            Thông tin năng lực của các đơn vị tư vấn đủ điều kiện hoạt động được đăng tải trên trang thông tin của Sở Xây dựng, thường xuyên được Sở Xây dựng cập nhật kết quả kiểm tra mới nhất (Địa chỉ trang thông tin: sxdlaichau.gov.vn)

            6. Trong năm 2014, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tiến hành xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm về việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị tư vấn hoạt động không đúng năng lực theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

            Chi tiết download tại đây.

            Tổng hợp danh sách các đơn vị tư vấn.

 Theo: Mạnh Cường

Tin liên quan

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số(09/03/2023 8:25:42 SA)

Ngày chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10)(03/10/2022 2:15:31 CH)

Hội nghị công bố Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(13/09/2022 2:00:09 CH)

Giám đốc Sở Xây dựng dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại trường mầm non Noong Hẻo(06/09/2022 11:18:04 SA)

Tổ chức "Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu"(25/08/2022 6:11:48 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.