Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin trong ngành

Hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
(Ngày đăng :17/09/2021 3:08:25 CH)

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021; Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Chiều ngày 10/9/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; cùng tham gia kết nối trực tuyến có 120 điểm cầu, bao gồm các Sở Xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp, các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. 

Tại điểm cầu Sở Xây dựng Lai Châu, Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở chủ trì cùng với Cấp ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn Thanh niên và Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Hình ảnh tại điểm cầu Sở Xây dựng Lai Châu

Trước những khó khăn, thách thức to lớn khi tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, bùng phát kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay và là đợt dịch cao điểm thứ 4 trong năm 2021. Hiện tại, số ca bệnh trong ngày vẫn đang ở mức cao, Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang phải thực hiện giãn cách, phong tỏa, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung và tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành Xây dựng nói riêng. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Xây dựng trong thời gian tới cũng sẽ hết sức nặng nề, khó khăn, thách thức đối với ngành Xây dựng ngày càng gay gắt hơn nữa. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải có tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc hơn nữa để từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần này, Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tuyên bố Phát động trong toàn Ngành: Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Hai là, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin khách quan, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, thông qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

Ba là, tổ chức, phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng, đó là:

- Tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về xây dựng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng tại các địa phương trong vùng dịch; ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tháo gỡ những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống thiên tai.

- Hướng dẫn, hỗ trợ việc thiết kế, xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại các địa phương trong vùng dịch trong điều kiện thông thường và trong các trường hợp khẩn cấp.

- Chủ động kiểm tra, nắm bắt, đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp đảm bảo duy trì việc cung ứng đầy đủ các tiện ích hạ tầng kỹ thuật cho người dân (cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ hỏa táng...), duy trì cung ứng vật tư, VLXD, bình ổn giá xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong vùng dịch.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất các phương án đảm bảo điều kiện ăn, ở, an toàn lao động và an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động; chăm lo đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh hoạt đối với người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ về cải cách hành chính, các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với những nhiệm vụ, công việc có thời hạn.

Năm là, thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch từng bước vượt qua khó khăn trong đại dịch; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Sáu là, thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Bảy là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những quy định của Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Tám là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống Covid-19 của Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh các bệnh viện dã chiến tại các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thực hiện phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Chín là, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm của Bộ Xây dựng, của từng cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các nhiệm vụ, chương trình, đề án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua trong toàn Ngành Xây dựng./.

Tin liên quan

Lai Châu chú trọng thu hút đầu tư phát triển kinh tế bền vững(25/06/2023 9:51:39 CH)

Giải pháp tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội(25/06/2023 9:49:00 CH)

Sở Xây dựng Lai Châu đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng(25/06/2023 9:46:15 CH)

Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025(04/04/2023 11:13:34 SA)

Hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”(17/09/2021 3:05:28 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.