Trang chủ Tổ chức Đảng - Đoàn thể

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
(Ngày đăng :26/07/2017 12:00:00 SA)

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 07/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 25/7/2017, Sở Xây dựng Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Sắc Bí thư Chi bộ -  Giám đốc Sở, các đồng chí trong cấp ủy, ban giám đốc Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Qua học tập, quán triệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm được các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW; đồng thời đã nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới, mục tiêu, quan điểm, chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để viết bài thu hoạch./.

Sau khi Hội nghị kết thúc, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tin liên quan

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể chi bộ và đảng viên năm 2020(17/12/2020 11:19:07 SA)

Lễ Kết nạp đảng viên(19/11/2020 3:05:18 CH)

Lễ Kết nạp đảng viên(02/09/2018 9:42:36 SA)

Lễ kết nạp đảng viên(14/08/2017 3:28:11 CH)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)(02/08/2017 10:29:29 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.