Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/QĐ-SXD Quyết định số 02/QĐ-SXD, ngày 10/01/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10,11,12 và quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 88 10/01/2022
2 18/SXD-QLXD Công văn số 18/SXD-QLXD, ngày 07/01/2022 về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 22 07/01/2022
3 124/2021/TT-BCA Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" 1 28/12/2021
4 17/2021/TT-BXD Thông tư số 17/2021/TT-BXD, ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy địnhmột số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 14 22/12/2021
5 1626/SXD-VP Công văn số 1626/SXD-VP, ngày 22/12/2021 về việc chuẩn bị tổng kết ngành Xây dựng Lai Châu và hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2021 19 22/12/2021
6 1619/TB-SXD Thông báo số 1619/TB-SXD, ngày 21/12/2021 về việc tạm dừng sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 27 21/12/2021
7 16/2021/TT-BXD Thông tư số 16/2021/TT-BXD, ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 24 20/12/2021
8 1599/TB-SXD Thông báo số 1599/TB-SXD, ngày 16/12/2021 về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 38 16/12/2021
9 15/2021/TT-BXD Thông tư số 15/2021/TT-BXD, ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung 21 15/12/2021
10 40/2021/QĐ-UBND Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu 60 08/11/2021
11 93/QĐ-SXD Quyết định số 93/QĐ-SXD, ngày 27/10/2021 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 96 27/10/2021
12 1321/TB-SXD Thông báo số 1321/TB-SXD, ngày 27/10/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 38 27/10/2021
13 88/QĐ-SXD Quyết định số 88/QĐ-SXD, ngày 19/10/2021 Về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 824 19/10/2021
14 89/QĐ-SXD Quyết định số 89/QĐ-SXD, ngày 19/10/2021 về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 292 19/10/2021
15 Công văn số 1450/STTTT-TTBCXB, ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT 8 28/09/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.