Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2021/TT-BXD Thông tư số 16/2021/TT-BXD, ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 16 20/12/2021
2 1599/TB-SXD Thông báo số 1599/TB-SXD, ngày 16/12/2021 về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 31 16/12/2021
3 15/2021/TT-BXD Thông tư số 15/2021/TT-BXD, ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung 15 15/12/2021
4 40/2021/QĐ-UBND Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu 44 08/11/2021
5 93/QĐ-SXD Quyết định số 93/QĐ-SXD, ngày 27/10/2021 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 78 27/10/2021
6 1321/TB-SXD Thông báo số 1321/TB-SXD, ngày 27/10/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 36 27/10/2021
7 88/QĐ-SXD Quyết định số 88/QĐ-SXD, ngày 19/10/2021 Về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 749 19/10/2021
8 89/QĐ-SXD Quyết định số 89/QĐ-SXD, ngày 19/10/2021 về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 266 19/10/2021
9 Công văn số 1450/STTTT-TTBCXB, ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT 2 28/09/2021
10 1148/TB-SXD Thông báo số 1148/TB-SXD, ngày 22/9/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD 61 22/09/2021
11 2249/STNMT-MTK Công văn số 2249/STNMT-MTK, ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 3 20/09/2021
12 1127/SXD-KT&VLXD 1127/SXD-KT&VLXD, ngày 17/09/2021 về việc phối hợp khảo sát, cung cấp thông tin công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 25 17/09/2021
13 14/2021/TT-BXD Thông tư số 14/2021/TT-BXD, ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 576 08/09/2021
14 11/2021/TT-BXD Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 80 31/08/2021
15 12/2021/TT-BXD Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng 76 31/08/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.