Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 50/2022/TT-BTC Thông tư số 50/2022/TT-BTC, ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP, ngày10/3/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động... 53 11/08/2022
2 798/SXD-VP Công văn số 798/SXD-VP, ngày 21/7/2022 về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 16 21/07/2022
3 23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 32 20/07/2022
4 31/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 55 20/07/2022
5 21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 39 20/07/2022
6 21/2022/QĐ-UBND Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về Ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 83 13/07/2022
7 63/QĐ-SXD Quyết định số 63/QĐ-SXD, ngày 11/7/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 61 11/07/2022
8 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 19 28/06/2022
9 647/SXD-VP Công văn số 647/SXD-VP, ngày 20/6/2022 về việc đề nghị tiếp tục cử công chức, viên chức và người lao động tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý xây dựng 27 20/06/2022
10 1981/KH-UBND Kế hoạch 1981/KH-UBND, ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về Triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 10/06/2022
11 467/SXD-VP Công văn số 467/SXD-VP, ngày 16/5/2022 về việc mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý xây dựng 31 16/05/2022
12 27/QĐ-SXD Quyết định số 27/QĐ-SXD, ngày 13/4/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 01,02,3 và quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 246 13/04/2022
13 235/TB-SXD Thông báo số 235/TB-SXD, ngày 15/3/2022 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 80 15/03/2022
14 06/2022/QĐ-UBND Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND, ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu 37 10/03/2022
15 197/TB-SXD Thông báo số 197/TB-SXD, ngày 09/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD 29 09/03/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.