Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01 Tài liệu Hội nghị trực tuyến Đô thị toàn quốc năm 2022 (ngày 30/11/2022) 52 29/11/2022
2 2069/TB-SXD Thông báo số 2069/TB-SXD, ngày 26/11/2022 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 12 26/11/2022
3 88/QĐ-SXD Quyết định số 88/QĐ-SXD, ngày 14/9/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 50 14/10/2022
4 82/QĐ-SXD Quyết định số 82/QĐ-SXD, ngày 20/9/2022 về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 171 20/09/2022
5 81/QĐ-SXD Quyết định số 81/QĐ-SXD, ngày 16/9/2022 về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng bình quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 232 16/09/2022
6 1082/TB-SXD Thông báo số 1082/TB-SXD, ngày 07/9/2022 về công bố Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 11 07/09/2022
7 1028/SXD-QLXD Công văn số 1028/SXD-QLXD, ngày 24/8/2022 về việc hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, cách thức áp dụng, triển khai đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 94 24/08/2022
8 29/2022/QĐ-UBND Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu. 8 22/08/2022
9 1100/QĐ-UBND Quyết định số 1100/QĐ-UBND, ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 64 19/08/2022
10 27/2022/QĐ-UBND Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND, ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 88 19/08/2022
11 50/2022/TT-BTC Thông tư số 50/2022/TT-BTC, ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP, ngày10/3/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động... 26 11/08/2022
12 798/SXD-VP Công văn số 798/SXD-VP, ngày 21/7/2022 về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 8 21/07/2022
13 23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 21 20/07/2022
14 31/2022/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 5 20/07/2022
15 21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 9 20/07/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.