Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 467/SXD-VP Công văn số 467/SXD-VP, ngày 16/5/2022 về việc mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý xây dựng 6 16/05/2022
2 27/QĐ-SXD Quyết định số 27/QĐ-SXD, ngày 13/4/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 01,02,3 và quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 160 13/04/2022
3 235/TB-SXD Thông báo số 235/TB-SXD, ngày 15/3/2022 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 51 15/03/2022
4 06/2022/QĐ-UBND Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND, ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu 7 10/03/2022
5 197/TB-SXD Thông báo số 197/TB-SXD, ngày 09/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD 12 09/03/2022
6 97/QĐ-BXD Quyết định số 97/QĐ-BXD, ngày 09/3/2022 của Bộ Xây dựng về công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 15 09/03/2022
7 137/TB-SXD Thông báo số 137/TB-SXD, ngày 23/02/2022 về việc tạm dừng sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 14 23/02/2022
8 02/QĐ-SXD Quyết định số 02/QĐ-SXD, ngày 10/01/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10,11,12 và quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 45 10/01/2022
9 18/SXD-QLXD Công văn số 18/SXD-QLXD, ngày 07/01/2022 về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 07/01/2022
10 124/2021/TT-BCA Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" 1 28/12/2021
11 17/2021/TT-BXD Thông tư số 17/2021/TT-BXD, ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy địnhmột số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 7 22/12/2021
12 1626/SXD-VP Công văn số 1626/SXD-VP, ngày 22/12/2021 về việc chuẩn bị tổng kết ngành Xây dựng Lai Châu và hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2021 8 22/12/2021
13 1619/TB-SXD Thông báo số 1619/TB-SXD, ngày 21/12/2021 về việc tạm dừng sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 21 21/12/2021
14 16/2021/TT-BXD Thông tư số 16/2021/TT-BXD, ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 15 20/12/2021
15 1599/TB-SXD Thông báo số 1599/TB-SXD, ngày 16/12/2021 về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 29 16/12/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.