Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/2023/TT-BXD Thông tư số 02/2023/TT-BXD, ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng 98 03/03/2023
2 54/2022/QĐ-UBND Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 16 30/12/2022
3 51/2022/QĐ-UBND Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 65 30/12/2022
4 50/2022/QĐ-UBND Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 4 30/12/2022
5 118/QĐ-SXD Quyết định số 118/QĐ-SXD, ngày 26/12/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2022 84 26/12/2022
6 01 Tài liệu Hội nghị trực tuyến Đô thị toàn quốc năm 2022 (ngày 30/11/2022) 66 29/11/2022
7 2069/TB-SXD Thông báo số 2069/TB-SXD, ngày 26/11/2022 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 44 26/11/2022
8 88/QĐ-SXD Quyết định số 88/QĐ-SXD, ngày 14/9/2022 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 93 14/10/2022
9 82/QĐ-SXD Quyết định số 82/QĐ-SXD, ngày 20/9/2022 về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 458 20/09/2022
10 81/QĐ-SXD Quyết định số 81/QĐ-SXD, ngày 16/9/2022 về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng bình quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 815 16/09/2022
11 1082/TB-SXD Thông báo số 1082/TB-SXD, ngày 07/9/2022 về công bố Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 28 07/09/2022
12 1028/SXD-QLXD Công văn số 1028/SXD-QLXD, ngày 24/8/2022 về việc hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, cách thức áp dụng, triển khai đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 336 24/08/2022
13 29/2022/QĐ-UBND Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu. 21 22/08/2022
14 1100/QĐ-UBND Quyết định số 1100/QĐ-UBND, ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 136 19/08/2022
15 27/2022/QĐ-UBND Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND, ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 201 19/08/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.