Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 76/2015/NĐ-CP Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 10 10/09/2015
2 85/2015/QH13 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 4 25/06/2015
3 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 19 18/06/2015
4 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 18 12/05/2015
5 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 9 06/05/2015
6 67/2014/QH13 Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ 7 26/11/2014
7 45/2013/QH13 Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai 6 29/11/2013
8 39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 199 16/11/2013
9 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG 8 18/04/2013
10 517/SXD- VP Cấp hộp thư điện tử Chính phủ để gửi, nhận thông tin 7 07/12/2012
11 30c/NQ-CP Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 2 08/11/2011
12 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 42/2010/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 6 15/04/2010
13 30/2009/QH12 Luật quy hoạch đô thị 18 17/06/2009
14 47/2005/QH11 Luật số 47/2005/QH11 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 38 14/06/2005
15 15/2003/QH11 Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thi đua, khen thưởng 51 26/11/2003

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.